UWAGA – KONKURS!!!

źródło: foto.brat.pl
Być może to właśnie TY jesteś jedną z tych osób, które żyją w błogiej nieświadomości faktu posiadania prawdziwego talentu literackiego?! A wiesz co grozi tym, którzy nie wykorzystują swoich talentów danych im przez Boga?! Jeżeli zapomniałaś/eś to sama/sam przeczytaj: <Mt 25, 14-30>. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy to nie przypadkiem właśnie w Tobie drzemie ten ukryty talent musisz sam się o tym przekonać i ZACZĄĆ PISAĆ. My chcemy Ci w tym pomóc dając temat i motywację.
Redakcja Przestrzeni ogłasza konkurs na OPOWIADANIE Z PRAWEM HARCERSKIM W TLE! Regulamin konkursu poniżej:


 

Regulamin Konkursu „Przestrzeni” na Opowiadanie z Prawem Harcerskim w tle.

 
  1. Konkurs jest organizowany przez „Przestrzeń” – Pismo Szefów Skautów Europy w Polsce.
  1. Tematem konkursu jest przygoda harcerska związana z obozem, wędrówką lub innym działaniem, także w życiu codziennym, w której kluczową rolę, w trakcie lub w finale opowiadanej historii, odegra Prawo Harcerskie jako całość lub któryś z jego punktów.
  1. Prace w formie opowiadań powinny liczyć od 15 do 30 tys. znaków [ze spacjami] i powinny być nadesłane najpóźniej do 11 listopada na adres: redakcjaprzestrzen@gmail.com
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Forum Młodych odbywającego się w Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2012.
  1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł. W przypadku równego poziomu prac nagroda może zostać podzielona lub też mogą zostać przyznane dodatkowe wyróżnienia.
  1. Zwycięzców i wyróżnionych wyłoni Kapituła Konkursu, w której skład wejdzie co najmniej 5 osób wyłonionych przez Redakcję Przestrzeni.
  1. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji. W konkursie mogą brać udział także osoby spoza Stowarzyszenia.
  1. Autorzy opowiadań przesyłając prace na konkurs zgadzają się tym samym na ich publikację na stronie internetowej „Przestrzeni”: www.przestrzense.blogspot.com.
 1. Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: redakcjaprzestrzen@gmail.com

Archiwum


Konto wpisów nieprzypisanych do nikogo bądź wpisów stworzonych przed migracją na nową stronę. (głównie wpisy przed 2020)